Personvern og informasjonskapslar

Ved påmelding til Kjeringi Open, samtykker du at ditt namn vert offentlegjort i start- og resultatlister, som også vert lagt ut på web i søkbar form, slik at også tidlegare års resultat kan finnast att. Desse listene kan også innehalde opplysningar om aldersklasser og klubbmedlemskap. Personopplysningar om namn, klasse og klubbtilhørsle oppbevarast for å arkivere resultatlistene. Framtidige persondata og resultat vil bli lagra i samsvar med bestemmingane i personvernforordninga. Bilete av deltakar vil kunne leggas ut på web av arrangren, eller tredjepart, tter avtale med arrangøren.nOm du har innvendinga, ta kontakt med kjeringi@gmail.com

Nettsida brukar informasjonskapslar (cookies) for å sjå brukar sine bevegelsar på nettsida. Ingen av informasjonskapslane gjer at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettsida til deg som enkeltperson.