Telefonlista for funksjonærar

KJERINGI OPEN 2017

ARKET SKAL DU HA PÅ DEG UNDER ARRANGEMENTET

VAKT-SENTRAL – KLEPPA

 

 

Leikanger Røde Kors Hjelpekorps koordinerer sitt arbeid frå  Skihytta på Kleppa.

 

Røde Kors disponerar sikringsradioar som vert nytta frå start til mål.

 

 

 • Vakt – Kleppa
 • Knut Henning Walaker
 

 • 576 53 888
 • 477 51 760

 

LEIKANGER RØDE KORS LRKH har sentrale personar langs heile traceen.
 • Rune Lundheim – Hanahaug
 • Jørn Njøs – Kjeringafjellet
 • Personar med sikringsradio
 • 971 40 988

 

 • 975 17 600
 • Ta kontakt via sikringsradioar
 

LEGE

Held lag med Leikanger Røde Kors Hjelpekorps på Kleppa –       Katharina Brevig

–       Legevakt

frå kl. 13.00 til 15.30

 

 • 413 79 360
 

NØD- NUMMER

Medisinsk Nødhjelp

Når liv og helse står på spel.

 

Ta også kontakt med Vakt-sentralen Kleppa.

 • Ambulanse
 • 113
FORMANN I SYRIL Formann Per Hauge skal kontaktast ved svært alvorlige skader på personell.

Han skal vere IL SYRIL sitt ansikt utad. Han er ansvarlig for all informasjon til media i samband med alvorlige ulykker / ”styggedom”.

 • Per Hauge
 • 908 65 833
SPEAKER I MÅL
 • Ole Simen Nesdal
·         996 07 677

 

VEKSLINGS-STAJONAR
 • Start Kjeringafjellet
 • Damefall
 • Kleppa
 • Syril Stadion
 • Målområdet – mottak
 • Målområdet – tidtaking
 • Målområdet – grill
 • Målområdet –KO Junior
 • Karl Erik Johnsen
 • Knut Haukeland
 • Torgeir Urdahl
 • Audun Borlaug
 • Kjell Magne Brekken
 • Erlend Klakegg Bergheim
 • Pia Hickman
 • Bård Henjum
Dei ansvarlege på vekslings –stasjonane / målområdet kan nåast gjennom sikringsradioane. Ring Vaktsentralen Kleppa eller ta direkte kontakt med ein Røde Kors person med sikringsradio
PROSJEKT- LEIAR KJERINGI OPEN Bård Henjum skal kontaktast

– VED ULUKKER

– SPESIELLE PROBLEM.

 

 • Bård Henjum
 

 • 902 14 619
RENN – JURY Alle klager på sjølve rennet skal rettast til rennjuryen. Løparen sjølv / representant for løparen skal ”utføre” klagen.  

 • Leiar Ola Aaberge
 • Oddbjørn Dale
 • Torgeir Urdahl
 • 957 39 843

 


SISTE LØPAR………………PÅ VEG TIL MÅL

 

RØDE KORS KØYRER MED SKI BAK ”SISTE LØPAR”  FRÅ KJERINGI TIL KLEPPA. DERETTER HOPPAR  RØDE KORS OVER TIL SYKKEL OG SYKLAR BAK ”SISTE LØPAR” TIL MÅL. RØDE KORS ER MERKA MED RØDE KORS SYMBOL. ALLE VAKTER / FUNKSJONÆRAR SKAL VERE PÅ SIN POST HEILT FRAM TIL RØDE KORS MED SKI/SYKKEL HAR PASSERT. RØDE KORS-PERSONEN HAR ”UNIFORM”  PÅ SEG. OG ER MERKA MED RØDE KORS TEIKN

 

LØPARAR SOM BRYT……….

 

ALLE LØPARAR SOM BRYT SKAL GI BESKJED TIL ”EIN FUNKSJONÆR”. DETTE SKAL MELDAST TIL ”RENN –JURY” OG LRKH  (SJÅ. TLF. LISTE).

 

PROSEDYRE VED ULUKKER

TA ANSVAR!

 

 1. GI NØDVENDIG FYRSTEHJELP.

FORDEL OPPGÅVENE I PKT. 2,3 OG 4

 

 1. TILKALL FYRSTEHJELPSPERSONELL – LEIKANGER RØDE KORS HJELPEKORPS – HENTE BÅRE OG FYRSTEHJELP- / KATASTROFEPAKNING

 

 1. TILKALL LEGE ELLER AMBULANSE SLIK SOM OPPGITT PÅ OPPSLAG (TLF.LISTE)

Oppgi nøyaktig:

Kven som ringer (navn)

Kvar ulykka har skjedd

Kva som har skjedd

 

Be om tilbakemelding, for å kontrollere at mottakar har oppfatta meldinga rett.

 

 1. VARSLE ”VAKTSENTRALEN KLEPPA ” DERSOM DETTE IKKJE ALT ER GJORT.

 

 1. SJEKKE RISIKO FOR FLEIRE UMIDDELBARE ULUKKER, SØRGE FOR SIKRING MOT SLIKE.

 

 1. SPERRE AV ULUKKESSTADEN FOR Å HOLDE FOLK VEKKE. (Sperreutstyr får ein hjå Røde Kors eller event. neste pkt)

 

 1. PROSJEKTLEIAR BÅRD HENJUM SKAL VARSLAST PER TELEFON 902 14 619

 

 1. PROSJEKTLEIAR VARSLAR FORMANN PER HAUGE VED SVÆRT ALVORLIGE ULUKKER

 

 1. PROSJEKTLEIAR TEK NØDVENDIG KONTAKT VIDARE OG HENVISAR TIL RETTE INSTANSAR. Diverse informasjon om kvar enkelt løpar og lag finn ein i databasen. Ta kontakt med Erlend Klakegg Bergheim i målområdet.
admin
0 COMMENTS